Cleanrooms

Een cleanroom (letterlijk vertaald : schone ruimte) is een ruimte waarin de concentratie zwevende stofdeeltjes onder een bepaalde grens wordt gehouden. Dit wordt bereikt door de lucht continue te verplaatsen en te filteren. De clean room zal op overdruk ( 5-15 Pa ) worden ingeregeld om stof buiten te houden. Voor de bouw van de cleanroom worden alleen materialen gebruikt welke zelf geen stof genereren en eenvoudig schoon te houden zijn.
In deze stofarme ruimte , zal geschikte cleanroom kleding (overeenkomstig met de klasse ) gedragen moeten worden.

Indien er ook grenzen gesteld worden aan het aantal toelaatbare micro-organismen zoals in de farmacie en voedselindustrie , zijn er aanvullende eisen voor de bouw van de cleanroom.
Zo moet er onder andere bijvoorbeeld bijzondere aandacht zijn voor de paneel , glas , vloer en plafond aansluitingen. Deze moeten zo min mogelijk verspringen en volledig afgekit worden.

De specificaties worden in overleg bepaald , de minimale aandachtspunten zijn :

Toepassing ( optisch / micro-elektronica / farmaceutisch / food )
Gewenste binnenafmetingen
Beschikbare ruimte ( bouwkundig )
Stofklasse
Klimaatbeheersing ( temperatuur , vochtigheid )
Geluidsniveau
Verlichtingsniveau
ESD veilig
Energieverbruik

https://www.brecon-cleanroom.nl/product-categorie/cleanrooms/cleanroom-modulair/

https://www.brecon-cleanroom.nl/product-categorie/cleanrooms/cleanroom/