Downflow-units

Een downflow-unit geeft een verticale laminaire luchtstroming.De door een HEPA of ULPA gefilterde lucht voldoet minstens aan klasse 5 ISO 14644-1. (gmp A).
De werkruimte van een downflow-kast kan op overdruk of onderdruk staan. Bij overdruk wordt alleen het product beschermd, bij onderdruk kan ook de gebruiker tegen het product of proces beschermd zijn.